low res
low res
low res
low res
low res
low res
low res
low res
low res

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2014

€11

Συνοψη

Mε χαρά οι ∆ΟΜΕΣ παρουσιάζουν µέρος των αποτελεσµάτων της πρωτοβουλίας ‘∆ΟΜΕΣ 2014’, ενός προγράµµατος καταγραφής, ενθάρρυνσης και προώθησης του έργου των Ελλήνων αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δηµιουργί- ας εν γένει στην Ελλάδα, που οι ∆ΟΜΕΣ ανακοίνωσαν τον Μάιο 2013. Πρόκειται για την πέµπτη έκδοση της σχετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβαν οι ∆ΟΜΕΣ για πρώτη φορά το 2009, µε στόχο την προβολή της αντιπροσωπευτικής τρέχουσας αρχιτεκτονικής της χώρας και την εύκολη πρόσβαση σε µια κωδικοποίηση των σηµαντικών πρόσφατων αρχιτεκτονικών έργων και των δηµιουργών τους. Είµαστε ικανοποιηµένοι που µπορούµε πλέον να θεωρούµε την ‘Πρωτοβουλία ∆ΟΜΕΣ’ εν γένει -και τα ‘Βραβεία ∆ΟΜΕΣ’ ειδικότερα- εδραιωµένα ετήσια γεγονότα, θεσµούς της Ελληνικής αρχιτεκτονικής σκηνής, αλλά και πέραν αυτής.

 Η πρωτοβουλία ‘∆ΟΜΕΣ 2013’ αποτελείται από τρία σκέλη:

1.    την έκδοση της ‘Επετηρίδας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2014’ των ∆ΟΜΩΝ, που θα περιλάβει αξιόλογα πραγµατοποιηµένα έργα και ανεκτέλεστες µελέτες των ετών 2009-2013, που έχουν ανατεθεί από υπαρκτούς πελάτες.
2.    την έκθεση ‘Πανόραµα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2014’, που θα περιλαµβάνει τα προαναφερθέντα έργα και µελέτες.
3.    τα ‘Βραβεία ∆ΟΜΕΣ 2014’ για
-   το καλύτερο πραγµατοποιηµένο έργο των ετών 2009-2013,
-   το καλύτερο πρώτο έργο νέου αρχιτέκτονα και
-   την καλύτερη µελέτη.

Η δοµή της εκδήλωσης ‘∆ΟΜΕΣ 2014’ συνολικά είναι παρόµοια µε αυτήν των ‘∆ΟΜΕΣ 2010’, ‘∆ΟΜΕΣ 2012’ και ‘∆ΟΜΕΣ 2013’. Όπως συνέβη και στα ‘Βραβεία ∆ΟΜΕΣ 2012’ και στα ‘Βραβεία ∆ΟΜΕΣ 2013’, εκτός από το ένα βραβείο ανά κατηγορία, υπάρχουν τρεις έπαινοι, ώστε να διακριθούν περισσότερα από ένα έργα, έστω και αν το χρηµατικό βραβείο ανά κατηγορία κατ΄ανάγκην εξακολουθεί να παραµένει ένα. ∆ιατηρήσαµε την ανεξάρτητη λειτουργία των κριτών, όλων προερχόµε- νων από το εξωτερικό και αυτή τη φορά, τόσο για πρακτικούς λόγους, όσο και επί σκοπώ, προκειµένου να έχουµε πολλαπλές αναγνώσεις και αποτιµήσεις της τρέχουσας συνθήκης, όπως αυτή αντανακλάται στα υποβληθέντα έργα, χωρίς συµβιβασµούς οποιουδήποτε είδους πέρα από την προσωπική εκτίµηση.

Κριτές στην εκδήλωση ‘∆ΟΜΕΣ 2014’ ήσαν οι κκ.
Μιχαήλ Λυκούδης, καθηγητής και κοσµήτορας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Notre Dame ΗΠΑ, πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων Richard H. Driehaus,
Richard Meier, αρχιτέκτων, ιδρυτής και διευθύνων εταίρος του Γραφείου Richard Meier & Partners, και 
Juhani Pallasmaa, πρώην καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Πολυτεχνείο του Helsinki, πρώην διευθυντής του Μουσείου Φινλανδικής αρχιτεκτονικής και µέλος της Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων Pritzker.

Ζητήθηκε από τους τρεις κριτές να αξιολογήσουν τα έργα χωρίς να συσκεφτούν σε πραγµατικό χρόνο ή τόπο, εντελώς ανεπηρέαστοι ο ένας από τον άλλο, να τα βαθµολογήσουν σε κλίµακα 0-100 και να γράψουν ένα συνοπτικό σχόλιο.

Στο αντίστοιχο τεύχος, επαυξηµένο απόσπασµα της ειδικής έκδοσης της ‘Επετηρίδας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2014’, δηµοσιεύονται δεκαέξι έργα, που κατά µέσον όρο επέλεξε η κριτική επιτροπή ως επικρατέστερα για τα ‘Βραβεία ∆ΟΜΕΣ 2014’ στις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες. Στην οµάδα αυτών των κορυφαίων σχεδίων υπάρχουν επτά πραγ- µατοποιηµένα έργα, πέντε επί πλέον πρώτα (πραγµατοποιηµένα) έργα νέων αρχιτεκτόνων και τέσσερις µελέτες. Mεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συνολικά έντεκα κτήρια κατοικίας, και πάλι πλειοψηφία µεταξύ των δεκαέξι επικρατέστερων έργων, κατά τι ισχνότερη όµως σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. ∆ίπλα στις επιτυχείς παραθεριστικές κατοικίες, υπάρχει ένας αυξηµένος αριθµός προσθηκών και ανακαινίσεων σε αστικό περιβάλλον, τάση που θα ενισχυθεί από την παρατεταµένη οικονοµική κρίση και την κρίση της οικοδοµής. Το διάταγµα του 2011 που επαναθέσµισε τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς ως µόνη διαδικασία ανάθεσης δηµοσίων έργων δεν έχει οδηγήσει ακόµη σε σηµαντικές πραγµατοποιήσεις έργων. Το µόνο προκριθέν έργο µε δηµόσιο χαρακτήρα συνίσταται σε προσωρινή κατασκευή, δυστυχώς και αυτή εκτός Ελλάδος. Το ποσοστό των πραγµατοποιηµένων έργων στην οµάδα των κορυφαίων παρέµεινε σταθερό. Ευχαριστούµε θερµά όλους τους δηµιουργούς αρχιτέκτονες και τους φωτογράφους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των ∆ΟΜΩΝ και έστειλαν έργα για την Επετηρίδα, την Έκθεση και τα Βραβεία.

Ευχαριστούµε επίσης θερµά τους τρεις κριτές, που τίµησαν τις ∆ΟΜΕΣ αποδεχόµενοι την πρόσκληση να αναλάβουν το επίπονο και υπεύθυνο έργο της κριτικής και της αξιολόγησης των µελετών και των έργων που υπεβλήθησαν.

Περιεχόμενα

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
  Γεώργιος Α. Πανέτσος
 • Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 'ΚΟΥΤΙΟΥ' - ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ, ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ
  Σοφία Τσιράκη
 • ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ
  Λεωνίδας Παπαλαμπροπουλος
 • ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ, ΗΛΕΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ
  Αθανάσιος Αθανασόπουλος - ArTA
 • 'ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΗΣ', ΔΗΛΕΣΙ, ΒΟΙΩΤΙΑ – EΛΛΑΔΑ
  A31 Architecture & Construction - Πραξιτέλης Κονδύλης
 • ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΚΕΑ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΕΛΛΑΔΑ
  Αρχιτεκτονικό γραφείο 3 – Χριστίνα Πλαΐνη, Νικολέττα Δρίτσα
 • 'Q HOUSE', ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΑΙΜΩΝΑ, ΚΥΘΗΡΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ
  Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος
 • ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΕΓΡΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ
  Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ
 • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ
  Αναστάσιος Κανέλλος, Άννα Λάσκαρη
 • ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ – ΕΛΛΑΔΑ
  Eλευθερία Τζανάκη
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ
  Κώστας Τσιαμπάος, Μυρτώ Κιούρτη
 • ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΠΕΥΚΗ, ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ
  Γιάννης Καραχάλιος, Ελισσάβετ Πλαΐνη
 • ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ BVLGARI, ABU DHABI – ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
  Not a Number Architects (NaNA) – Ερμής Αδαμαντίδης, Δομινίκη Δαδάτση
 • ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ
  Κωνσταντίνος Πετράκος
 • ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΙΑ, ΣΕΡΙΦΟΣ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΕΛΛΑΔΑ
  Mold/Architects - Ηλιάνα Κερεστετζή
 • ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ
  Νέλλη Μάρδα, Δώρα Μπαλντά
 • ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ
  Δημήτρης Θωμόπουλος, Νικολέττα Κανέλλου, Λήδα Κρεμμύδα, Μυρτώ Ματάλα, Ηλίας Πίτσιος, Αναστάσιος Κανέλλος, Μανώλης Βενιεράκης, Θεόφιλος Ζάχος

ΣΗΜΕΙΩΜΑ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Γεώργιος Α. Πανέτσος
low res
2013

Η διαλυση του ‘κουτιου’

Σοφία Τσιράκη

ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Λεωνίδας Παπαλαμπροπουλος
low res
2013

Κτηριο καταστηματων

Αθανάσιος Αθανασόπουλος - ArTA
low res
2009

Αποθηκη τεχνης

A31 Architecture & Construction - Πραξιτέλης Κονδύλης

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΚΕΑ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιτεκτονικό γραφείο 3 – Χριστίνα Πλαΐνη, Νικολέττα Δρίτσα

'Q HOUSE', ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΑΙΜΩΝΑ, ΚΥΘΗΡΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος
low res
2012

Κατοικια στα Λεγρενα

Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάσιος Κανέλλος, Άννα Λάσκαρη
low res
2013

Αστικη διπλοκατοικια

Eλευθερία Τζανάκη

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Τσιαμπάος, Μυρτώ Κιούρτη

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΠΕΥΚΗ, ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καραχάλιος, Ελισσάβετ Πλαΐνη

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ BVLGARI, ABU DHABI – ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Not a Number Architects (NaNA) – Ερμής Αδαμαντίδης, Δομινίκη Δαδάτση

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ, ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Πετράκος
low res
2013

Εξοχικη κατοικια στην Σεριφο

Mold/Architects - Ηλιάνα Κερεστετζή
low res
2013

Διωροφη προσθηκη στου Παπαγου

Νέλλη Μάρδα, Δώρα Μπαλντά

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Θωμόπουλος, Νικολέττα Κανέλλου, Λήδα Κρεμμύδα, Μυρτώ Ματάλα, Ηλίας Πίτσιος, Αναστάσιος Κανέλλος, Μανώλης Βενιεράκης, Θεόφιλος Ζάχος
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.