'Κατραντζοσπορ' στην οδο Τσιμισκη

Μιχάλης Φωτιάδης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Εμπόριο
Χρόνος Μελέτης
1969-1970
Χρόνος Αποπεράτωσης
1970
Διεύθυνση Έργου
Οδός Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη

Συντελεστες

Αρχιτέκτων
Επόμενο Έργο
low res
2014

Κατοικια στα Μεγαρα

tense architecture network – Τ. Ανδριανόπουλος, Κ. Μαύρος
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.