Υπουργειο Εργασιας και Κοινωνικων Ασφαλισεων

Βασίλης Γρηγοριάδης, Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, Νάντια Κούλα

Πληροφορίες

Κατηγορία
Διοίκηση
Χρόνος Μελέτης
2002
Χρόνος Αποπεράτωσης
2004
Συνολική Επιφάνεια
23540m2
Επιφάνεια Οικοπέδου
40450m2
Κόστος
30800000€
Διεύθυνση Έργου
Λεκάνες Δήμου Αχαρνών
Υπογεια
34240m²
Αρχικη χρηση
Υποδοχή αθλητών ολυμπιακών αγώνων 2004, διαπιστευτήρια, κατανομή στις κατοικίες του ολυμπιακού χωριού

Περιγραφη

Σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις λειτουργικές ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 χωροθετήθηκαν, στο Λεκανοπέδιο και εκτός αυτού, δραστηριότητες που κάλυψαν αυτές τις ανάγκες.

Στα πλαίσια του προγράμματος, στη θέση 'Λεκάνες' του Δήμου Αχαρνών, εγκαταστάθηκε το Ολυμπιακό Χωριό, με σχέδιο πολεοδομικής Οργάνωσης που προσδιόρισε τις ζώνες των χρήσεων γης, κατοικίας, πρασίνου και Διοικητικών, Πολιτιστικών, Εκπαιδευτικών, Εμπορικών κλπ. λειτουργιών.

Στην τελευταία αυτή ζώνη, των Κοινοχρήστων χώρων, κατασκευάστηκαν κτήρια που καταρχήν φιλοξένησαν ειδικές χρήσεις απαραίτητες για τους αγώνες, με εναλλακτικό πρόγραμμα συγκεκριμένων μεταολυμπιακών χρήσεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτάθηκε σε Πολιτικό Επίπεδο και σχεδιάστηκε η κατασκευή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη θέση των δύο Οικοδομικών Τετραγώνων 1 και 2 της ζώνης των κοινοχρήστων χώρων, με αρχική χρήση του συγκροτήματος των κτηρίων την κατάθεση των διαπιστευτηρίων των αθλητών, προκειμένου να εγκατασταθούν στο Χωριό.

Το κτηριακό Συγκρότημα του Υπουργείου, λόγω του μεγέθους του, περίπου 30.000τ.μ., επιδιώχθηκε να ενταχθεί στην κλίμακα του Χωριού με κατανομή του συνόλου σε επιμέρους όγκους, που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διαδρόμων και γεφυρών με κατανομή των υπηρεσιών του Υπουργείου, γύρω από μεγαλύτερα ή μικρότερα αίθρια και κήπους. Οι όγκοι αυτοί 'παράγουν' τις επιφάνειες που καλύπτουν τις ανάγκες των λειτουργικών ενοτήτων, με την κατακόρυφη διάρθρωση τους και τη μεταξύ τους επικοινωνία μέσω του βασικού άξονα σύνδεσης όγκων και οικοδομικών τετραγώνων. Έτσι παρ' όλο το φαινομενικά πολυδιάστατο και πολύπλοκο ογκοπλαστικό αποτέλεσμα, καθίσταται ευχερέστατη και οικονομική η κατασκευή του κτηριακού συγκροτήματος, λόγω της επαναληψιμότητας των κατασκευαστικών μερών που το συνθέτουν.

Οι λειτουργικές ενότητες της Πολιτικής ηγεσίας προβλέφθηκαν στο Ο.Τ.2, δεδομένου ότι αποτελούν τα ανώτατα κλιμάκια της Διοίκησης του Υπουργείου και η μεταξύ τους σχέση είναι άμεση και αμοιβαία συνδεδεμένη.

Οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και οι Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναπτύχθηκαν κατά λειτουργική ενότητα στο Ο.Τ. 1 και αποτέλεσαν τον πυρήνα εξηπυρέτησης του κοινού και όχι μόνο. Είναι Διευθύνσεις που τμήματά τους συναλλάσσονται με το κοινό και ως εκ τούτου χωροθετήθηκαν στο ισόγειο.

Κεντροβαρικά στο συγκρότημα και μεταξύ των ενοτήτων της Πολιτικής Ηγεσίας και των Γενικών Διευθύνσεων οργανώθηκαν οι Ειδικοί Χώροι των Κοινωνικών εξυπηρετήσεων των εργαζομένων, η αίθουσα των συγκεντρώσεων-πολλαπλών χρήσεων, το εστιατόριο, ο παιδικός σταθμός, το ιατρείο με τις Α' βοήθειες, το γυμναστήριο και η βιβλιοθήκη.

Κεντρική πλατεία για κοινωνικές και πολιτικές συγκεντρώσεις διαμορφώθηκε στο Ο.Τ.2 που περιβάλλεται από τους κτηριακούς όγκους Πολιτικής Ηγεσίας και Κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Το σύνολο των όγκων του συγκροτήματος στα δυο οικοδομικά τετράγωνα συνδέθηκε μεταξύ τους με υπέργεια πεζογέφυρα δυο επιπέδων.

Στα υπόγεια του συγκροτήματος, προβλέφθηκαν οι χώροι των εγκαταστάσεων, τα γενικά ανενεργά αρχεία, οι αποθήκες και οι χώροι στάθμευσης 200 αυτοκινήτων.

Οι βορινές και δυτικές όψεις των κτηρίων είναι συμπαγείς από πλιιθοδομή εμφανή, με μικρά ανοίγματα, ενώ οι μεσημβρινές και ανατολικές είναι με υαλοπετάσματα, που προστατεύονται από τον ήλιο κατά τους θερινούς μήνες από αναρριχόμενα φυτά πάνω σε μεταλλικά μορφοσιδήρου ικριώματα που εκτείνονται καθ' όλο το ύψος των κτηρίων.

Παραπομπες

Links
  • vimeo.com Ημερίδα ΔΟΜΕΣ INDEX 2013
Επόμενο Έργο
low res
1961

Περιπτερο 3Δ

Δημήτρης Φατούρος
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.