Ινστιτουτο Πυρηνικης Τεχνολογιας

Γιάννης A. Κούκης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Γραφεία
Χρόνος Μελέτης
1997
Χρόνος Αποπεράτωσης
2002
Διεύθυνση Έργου
Aγία Παρασκευή, Αθήνα

Συντελεστες

Αρχιτέκτων
Συνεργάτης αρχιτέκτων
Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Φωτογραφία
Επόμενο Έργο
low res
1958

Εργα πλατειας Ομονοιας

Υπηρεσία Oικισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσ[...]
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.