Οριζοντιο σπιτι

sparch - Ρένα Σακελλαρίδου, Μόρφω Παπανικολάου

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Μελέτης
2007-2008
Χρόνος Αποπεράτωσης
2009
Συνολική Επιφάνεια
220m2
Επιφάνεια Οικοπέδου
5000m2
Διεύθυνση Έργου
Θεσσαλονίκη

Περιγραφη

Η αναγνώριση:

Έδαφος με ελαφρές κλίσεις, τοπίο ήσυχο, διάστικτα κτίσματα στον κοντινό ορίζοντα που δημιουργούν συνθήκες ηρεμίας. Αντίστιξη με στοιχεία έντασης που προσφέρει η δυναμική παρουσία του Χορτιάτη ανατολικά και ο εκτεταμένος ορίζοντας προς τον Θερμαϊκό κόλπο νοτιοδυτικά.

Το θέμα:

Το έδαφος, ως τόπος, ως τοπίο και φύση. Η εμπειρία του τόπου, όσο και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων που θα τον κατοικήσουν γίνεται σημαντικός. Τόσο η μορφή του εδάφους όσο και η βιωματική σχέση με τη γη γίνονται σημαίνουσες αξίες. 

Ερωτήματα: 

Το περίβλημα, ως το μέσο για τον ορισμό πολλαπλών σχέσεων ανάμεσα στο μέσα και το έξω.  Η σχέση της κατοικίας με το οριζόντιο τοπίο. Η οριζόντια γραμμή που γίνεται επιφάνεια, περίβλημα, όριο, γίνεται ο τρόπος της επαφή του κτισμένου με την γη. 

Η κεντρική ιδέα: 

Ο ορισμός του αντικειμένου ως περιβλήματος και η ενσωμάτωση σε αυτό των επιμέρους χωρικών και λειτουργικών υποενοτήτων. Ο πρωταρχικός όγκος μετατρέπεται σταδιακά σε επιφάνεια, η περιβάλλουσα οριζόντια επιφάνεια περιέχει το επί μέρους. Η άρθρωση των χώρων, η μορφή και τα υλικά, προκαλούν ή παρακολουθούν το πλέγμα συσχετισμών ανάμεσα στο μέσα και το έξω.

Συντελεστες

Αρχιτεκτονικό γραφείο
Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Διαχείριση κατασκευής
Μελέτη φύτευσης
Μελέτη φωτισμού
Φωτογραφία

Παραπομπες

Βιβλιογραφία
  • Κολωνάς Βασίλης, ‘Θεσσαλονίκη 1912-2012, Η Αρχιτεκτονική μιας Εκατονταετίας’, εκδοτικός οίκος University Studio Press, σ. 383.
Δημοσιεύσεις
  • Κτίριο Αρχιτεκτονική + Design, ‘Οριζόντιο σπίτι στη Θεσσαλονίκη’, τ. 7, Αύγουστος 2010, σσ. 122-127.
  • Θέματα Χώρου & Τεχνών, ‘Το οριζόντιο σπίτι’, τ. 43, 2012, σσ. 8-11.
  • Δομές 0511, Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, ‘Οριζόντιο σπίτι, Θεσσαλονίκη’, Τόμος Α.
  • ΒΗΜΑDECO, ‘Σε επαφή με τη γη’, τ. 35, Σεπτέμβριος 2010, σσ. 46-53.
Εκθέσεις
  • Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2010, ΣΑΔΑΣ - 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, 17-20 Μαρτίου 2011.
  • World Architecture Festival, Barcelona, 4-6 November 2009.
Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.