Επαυλη μιας γλυπτριας

Παύλος Μυλωνάς

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Αποπεράτωσης
1955
Διεύθυνση Έργου
Στρατηγού Καλλάρη & Αγίου Δημητρίου, Παλαιό Ψυχικό

Συντελεστες

Αρχιτέκτων
Επόμενο Έργο
low res
1963

Κατοικια στη Βαρκιζα

Θαλής Αργυρόπουλος, Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.