Ξενοδοχειο Hilton

Εμμανουήλ Βουρέκας, Προκόπιος Βασιλειάδης, Σπύρος Στάικος, Αντώνης Γεωργιάδης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Μελέτης
1958
Χρόνος Αποπεράτωσης
1963
Διεύθυνση Έργου
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα

Παραπομπες

Βιβλιογραφία
  • Αρχιτεκτονική, τ. 15-16, Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 1959.
  • Αρχιτεκτονική, τ. 42, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1963.
  • Φιλιππίδης Δημήτρης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική - Αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη (1830-1980) σαν αντανάκλαση των ιδεολογικών επιλογών της νεοελληνικής κουλτούρας, Μέλισσα, Αθήνα 1984.
  • Αρχιτεκτονικά Θέματα, τ. 20, 1986.
  • Φεσσά-Εμμανουήλ Ελένη, Δοκίμια για τη Νέα Ελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.
  • Αίσωπος Γιάννης, Σημαιοφορίδης Γιώργος (επιμ.), Τοπία Εκμοντερνισμού: Ελληνική Αρχιτεκτονική ’60 και ’90, Metapolis Press, Αθήνα 2002.
Επόμενο Έργο
low res
1977

Πολυκατοικια στο Κεφαλαρι

Μιχάλης Φωτιάδης
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.