Πολυκατοικια στο Κεφαλαρι

Μιχάλης Φωτιάδης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Πολυκατοικίες
Χρόνος Μελέτης
1973
Χρόνος Αποπεράτωσης
1977
Διεύθυνση Έργου
Κεφαλάρι, Κηφισιά

Συντελεστες

Αρχιτέκτων

Παραπομπες

Δημοσιεύσεις
  • Θέματα Χώρου & Τεχνών, τ. 11, 1980.
Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.