Ξενοδοχειο Ξενια Ναυπλιου

Ιωάννης Τριανταφυλλίδης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Μελέτης
1958
Χρόνος Αποπεράτωσης
1960
Διεύθυνση Έργου
Ναύπλιο

Συντελεστες

Παραπομπες

Δημοσιεύσεις
  • Αρχιτεκτονική, 'Τουρισμός', τ. 29, 1961
Επόμενο Έργο
low res
1964

Ακτη ΕΟΤ Καβαλας

Γιώργος Νικολετόπουλος
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.