Ξενοδοχειο Ξενια Ναυπλιου

Ιωάννης Τριανταφυλλίδης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Μελέτης
1958
Χρόνος Αποπεράτωσης
1960
Διεύθυνση Έργου
Ναύπλιο

Συντελεστες

Παραπομπες

Δημοσιεύσεις
  • Αρχιτεκτονική, 'Τουρισμός', τ. 29, 1961
Επόμενο Έργο
low res
1964

Ακτη ΕΟΤ Καβαλας

Γιώργος Νικολετόπουλος
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.