Κτηριο γραφειων του ομιλου ΑΑ Holdings

ΑΕΤΕΡ Αρχιτέκτονες - Χ. Κ. Μπουγαδέλλης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Γραφεία
Χρόνος Αποπεράτωσης
2002
Διεύθυνση Έργου
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα

Περιγραφη

Η νέα έδρα του Ομίλου ΑΑ Holdings βρίσκεται στην Λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Το κτήριο αποτελεί οπτικό ορόσημο στον άξονα της Λεωφόρου Κηφισού, συνδέοντας την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή του με τη προβολή της επιτυχούς δραστηριότητας του ομίλου. Το συγκρότημα εντάσσεται στο υφιστάμενο πολεοδομικό περιβάλλον και συμβάλλει στη δημιουργία φιλόξενου αστικού χαρακτήρα με τη δημιουργία υπαίθριου χώρου αναψυχής με μορφή εσωτερικής πλατείας για δημόσιες εκδηλώσεις.

Τα συγκρότημα αποτελείται οπό δύο οικοδομικούς όγκους. Το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών του ομίλου φιλοξενείται στο κυρίως κτήριο, σχήματος Γ, που καταλαμβάνει τη βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου. Η δυτική πλευρά, παράλληλη προς τη Λεωφόρο Κηφισού ευεργετείται από την ύπαρξη πράσινης ζώνης προστασίας μεταξύ του κτηρίου και της υπό κάλυψη κοίτης του ποταμού. Προς την πλευρά αυτή το κτήριο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα. Η βόρεια πτέρυγα, κάθετη προς τη Λεωφόρο Κηφισού, αναπτύσσεται κλιμακωτά, με δώματα κατάλληλα για τη φιλοξενία εκδηλώσεων. Το ανεξάρτητο κτήριο στη νότια πλευρά του οικοπέδου, θα φιλοξενεί αυτόνομη εμπορική χρήση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην εξωτερική εικόνα του συγκροτήματος από την Λεωφόρο Κηφισού. Μια ενιαία κατασκευή διαφώτιστου υαλοπετάσματος επενδύει την εξωτερική πλευρά του κυρίως κτηρίου, επεκτεινόμενη μέχρι τα ακραία σημεία των πλευρών του οικοπέδου. Παρέχει μόνωση στους γραφειακούς χώρους και περιβαλλοντική προστασία στην εσωτερική πλατεία. Λειτουργεί ως ζώνη θερμικής ανάσχεσης σύμφωνα με την ειδική μελέτη Βιοκλιματικού Σχεδιασμού που εκπονήθηκε.

Οι πλευρές του κτηρίου προς την πλατεία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά πολυδιάσπασης, με όγκους που διαιρούνται σε οριζόντια σφηνοειδή τμήματα, εισέχοντα ή προεξέχοντα υπό γωνία. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται εδώ είναι κυρίως ανακλαστικοί υαλοπίνακες, σύνθετα πανέλλα αλουμινίου και πλάκες μαύρου γρανίτη. Η μη συμβατική επεξεργασία των όψεων συμβαδίζει με την ασυνήθιστη χρήση πλάγιων ορθοστατών στο πέτασμα που τις επενδύει. Το κτήριο συνοδείας ακολουθεί τις ίδιες συνθετικές αρχές, πλην όμως με διαφοροποιήσεις. Η πρόσοψη από υαλοπετάσμα διαμορφώνεται επικλινής, ενώ στις πλάγιες όψεις γίνεται χρήση εμφανούς σκυροδέματος.

Οι γραφειακοί χώροι έχουν τυπική διάταξη. Κεντρικά στο ισόγειο , μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αναλαμβάνει να καλύψει εκδηλώσεις του ομίλου με δυνατότητα αυτόνομης η διαιρεμένης λειτουργίας σε τέσσερα τμήματα με χρήση κινητών χωρισμάτων. Το υπόγειο τμήμα τουκτηρίου περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βοηθητικούς χώρους.

Συντελεστες

Υπεύθυνος μελέτης
Συνεργάτες αρχιτέκτονες
Βιοκλιματική μελέτη
Κατασκευή
Συγκοινωνιολογική μελέτη
Γεωτεχνική μελέτη
Ακουστική μελέτη

Παραπομπες

Δημοσιεύσεις
  • ΔΟΜΕΣ 0405, 'Κτήρια γραφείων', τ. 42, 2005.
Επόμενο Έργο
low res
2005

Κατοικια στο Λιβαδι

Νίκος Σκουτέλης, Flavio Zanon
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.