Χωρικη σκηνη

Γιάννης Γιαννούτσος

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία

Περιγραφη

Η σύνθεση αποτελείται από τέσσερις λειτουργικές ενότητες που αποτελούν ταυτόχρονα και διακριτά επίπεδα σε τομή. Μια σπειροειδής ανοδική πορεία προς την καρδιά του χώρου διαπερνά και ενώνει τα επίπεδα. Ο χώρος αποκαλύπτεται σταδιακά, σε μια κίνηση με έντονη θεατρικότητα. Ο ‘προθάλαμος’, η ‘σκηνή’, η ‘απόληξη’ ενοποιούνται οπτικά, τονίζοντας την ενότητα του χώρου. Η ογκοπλασία ακολουθεί την ανοδική πορεία δίνοντας την εντύπωση μιας έλικας που εξελίσσεται στον χώρο. Οι λειτουργικές μονάδες-όγκοι μορφώνουν τον χώρο και την κίνηση, μια χωρική ‘σκηνή’ με επίπεδα που ενώνει το ’έσω’ και αναφέρεται στο ‘έξω’. Η υλικότητα του χώρου: ένα χυτό δάπεδο, τσιμεντοκονία, επιστρώνεται σε ένα σκελετό-φορέα που δημιουργεί τα επιμέρους επίπεδα. Αντίστοιχη είναι και η υλικότητα του κελύφους, πλην όμως τονικά διαβαθμισμένη.

Συντελεστες

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.