100439

Μελετητική - Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη ΕΠΕ

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Διεύθυνση Έργου
Σκροπονέρια

Περιγραφη

Βασική παράμετρο αποτέλεσε η αξιοποίηση θέας και φυσικής τοπογραφίας. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε ως μια εξελικτική συνθετική διαδικασία:

σύλληψη και επίλυση βασικής μονάδας κατοικίας,

οργάνωση ενοτήτων κατοικιών,

εφαρμογή σε επίπεδο αστικού σχεδιασμού.

Στο προτεινόμενο οικιστικό μοντέλο σημαντικό ρόλο κατέχει η πρόβλεψη ενιαίων υπόγειων χώρων στάθμευσης. Έτσι το πράσινο κυριαρχεί στη συνολική εικόνα.

 

1.Μονάδα κατοικίας

Το περίβλημα - κέλυφος

Η μονάδα κατοικίας εγγράφεται σε ένα τεθλασμένο περίβλημα που υλοποιεί στο χώρο έναν απλουστευμένο μαίανδρο. Το περίβλημα μορφώνει το αναλημματικό όριο προς την πλαγιά και το φίλτρο προσταασίας της ιδιωτικής υπαιθρίας ζωής, που ανοίγεται επιλεκτικά προς τη θέα. Θα υλοποιηθεί με συμπαγή χτιστά, ελαφρά ξύλινα ή μεταλλικά διαφράγματα και φύτευση.

Τα όρια του περιβλήματος παραβιάζει σε κάποιες περιπτώσεις μια ξύλινη εξέδρα προβάλλοντας σαν γλώσσα πάνω στην πλαγιά, αποκολλημένη από το έδαφος. Αποτελεί την περιοχή ανοίγματος της ιδιωτικής υπαίθριας ζωής της μονάδας που "προβάλλεται" στη δημόσια εικόνα του συγκροτήματος.

Το περιεχόμενο

Το κλειστό τμήμα της κατοικίας κολλάται και αποκολάται τοπικά στο περίβλημα, αφήνοντας υπαίθριους χώρους προς όλους τους προσανατολισμούς: βόρεια αυλή με θέα θάλασσας που επεκτείνεται πάνω στην εξέδρα, νότια αυλή μέσα στην πλαγιά με φυλλοβόλα δένδρα. Πέργκολα και ημιυπαίθριοι χώροι εξυπηρετούν ανάλογες απαιτήσεις της υπαίθριας ζωής.

Οι τύποι κατοικίας έχουν μέτωπο 12,5μ, 15,0μ ή 18,0μ ώστε οι περισσότεροι χώροι να εξασφαλίζουν θέα θάλασσας. Ο χώρος διημέρευσης έχει αμφίπλευρη θέα προς Βορρά και Νότο, αποτελώντας ένα διαπερατό οπτικά όγκο, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται θέα θάλασσας και από τη νότια αυλή. 

Το φυσικό πρανές μπροστά από την κατοικία διαμορφώνεται με πράσινο.

Στο σχεδιασμό εφαρμόζονται αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού: εξασφάλιση φυσικού φωτισμού, δροσισμού, διαμπερούς αερισμού, ανεμοπροστασίας, κατάλληλου σκιασμού -φύτευση φυλλοβόλων δένδρων στο Νότο και εφαρμογή εφωτερικών σκιαδίων - κατατόπους φυτεμένα δώματα και χρήση απλών και φυσικών υλικών. Προτείνεται εφαρμογή ικανού πάχους θερμομόνωσης και πρόβλεψη ανεμιστήρων οροφής. Η κατασκευή είναι συμβατική.

Πιθανή επέκταση προβλέπεται στη νότια αυλή, σε θέση που δεν επηρεάζει την εικόνα του συγκροτήματος, ούτε τη θέα των γειτονικών μονάδων.

2. Ενότητες κατοικιών - κλίμακα Ο.Τ.

Οι ενότητες προκύπτουν με την επανάληψη μονάδων.

Η εφαρμογή περισσότερων του ενός τύπου για κάθε μέγεθος κατοικίας, η επίλυση αυτών ως πολλαπλάσια κοινών διαστάσεων, με δυνατότητα συνάρθρωσης - οριζόντια και κατακόρυφα - σε πολλαπολούς συνδυασμούς, μονώροφους ή διώροφους, σε διαφορετικές στάθμες, και η δυνατότητα παράλειψης μονάδων σε επιλεγμένες θέσεις, εξασφαλίζουν ποικιλία στη σύνθεση.

Οι μονάδες οργανώνονται σε σειρές, με υψομετρική διαφορά 4,5μ εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη θέα. Η πρώτη είναι μονώροφη. Η δεύτερη διώροφη, σε υποχώρηση 20μ. Πίσω από την πρώτη σειρά και κάτω από τη δεύτερη, οργανώνεται υπόγειος χώρος στάθμευσης, με διαμπερή κίνηση οχημάτων και είσοδο-εξόδο σε κατάλληλες υψομετρικά θέσεις. Εξυπηρετεί:

στάθμευση οχημάτων των κατοίκων του Ο.Τ.,

επιβίβαση - αποβίβαση επισκεπτών με προβλήματα κινητικότητας,

διέλευση οχημάτων αστικών εξυπηρετήσεων (π.χ. απορριματοφόρων) λόγω σύνδεσης με όλες τις κατοικίες μέσω κοινόχρηστων ανελκυστήρων, κλιμακοστασίων ή ραμπών μικρής κλίσης.

Ο χώρος στάθμευσης φωτίζεται φυσικά, από την οροφή. Επεκτείνεται εκτός περιγράμματος κτιρίων, καθώς υπερβαίνει το 40% του υπογείου κάτω από το περίγραμμα. 

Ανάμεσα στις δύο σειρές -1,5μ χαμηλότερα από τη δεύτερη σειρά- διαμορφώνεται κύριος πεζόδρομος - ραχοκοκαλιά του συγκροτήματος. Κλιμακωτοί πεζόδρομοι -με σκάλες και ανελκυστήρες- εκβάλλουν σ' αυτόν και συνδέουν τα πλατυσκαλα με τις εισόδους των κατοικιών.

3. Αστικός σχεδιασμός

Ο αστικός σχεδιασμός καθορίζεται από την επανάληψη του παραπάνω οικιστικού μοντέλου.

Ενότητες κατοικιών

"Παρακολουθούν" τις καμπύλες του εδάφους, δημιουργώντας στο χώρο μια επαλληλία από συγκλίνοντες και αποκλίνοντες οριζόντες που διακόπτονται από υπαίθρια κλιμακωτά περάσματα. Κοντά στη θάλασσα προβλέπεται μικρός αριθμός μεμονωμένων κατοικιών με ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και κολυμβητικές δεξαμενές.

Χώροι στάθμευσης

Εκτείνονται υπόγεια κατά μήκος των σειρών μονάδων, με είσοδο-έξοδο σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις αφήνοντας το φυσικό τοπίο ελεύθερο, ως πράσινο.

Χώροι στάθμευσης επισκεπτών

Προβλέπονται στα όρια των Ο.Τ. Περιβάλλονται από πράσινο. Συνδέονται με τις κατοικίες και τους πόλους έλξης μέσω οριζόντιων ή κλιμακωτών πεζοδρόμων.

Πόλοι έλξης σε επιλεγμένες θέσεις

Ανοικτή κολυμβητική δεξαμενή, αναψυκτήριο, συνοδευτικοί χώροι σε κεντροβαρική θέση με πανοραμική θέα (Ο.Τ. 22).

Παιδική χαρά σε ήσυχη πράσινη περιοχή, στην καρδιά των συγκροτημάτων (μεταξύ Ο.Τ. 22 και 23).

Γήπεδο τένις σε οριζόντιο πλάτωμα κοντά στην κεντρική λεωφόρο (Ο.Τ. 23).

Πύργος - παρατηρητήριο κοντά στην κεντρική λεωφόρο (Ο.Τ. 42).

4. Ανάπτυξη Ο.Τ 42

Προβλέπονται 28 κατοικίες: 8 των 60μ2, 15 των 80μ2 και 5 των 110μ2 (τάξη μεγέθους), σε δύο ενότητες, δύο σειρών η καθεμία.

Η πρώτη σειρά αναπτύσσεται στο επίπεδο +72,50 και τοπικά στο 74,50. Οι υπόγειοι χώροι των κατοικιών αναπτύσσονται στο επίπεδο +68,50. Συνδέονται με τις κατοικίες με ιδιωτική υπαίθρια σκάλα.

Στο επίπεδο +71,85 αναπτύσσεται υπόγειος χώρος στάθμευσης, σε δύο υπενότητες 20 και 30 θέσεων.

Η δεύτερη σειρά αναπτύσσεται στα επίπεδα +76,00, +79,00 και τοπικά στο +82,00. Οι υπόγειοι χώροι των κατοικιών αναπτύσσονται στο επίπεδο +71,85 δίπλα στον χώρο στάθμευσης. Συνδέονται με τις κατοικίες είτε μέσω κοινόχρηστων κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων (τύπου Α1, Β1, Α2, Β2) είτε μέσω εσωτερικής κλίμακς (τύπος Γ1).

5. Αρχιτεκτονική τοπίου

Βασική επιλογή αποτέλεσε ο σεμβασμός του φυσικού περιβάλλοντος και η εισχώρηση του πράσινου στους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Ένα δίκτυο από γραμμικούς και κλιμακωτούς πεζόδρομους σε συγκλίνουσες και αποκλίνουσες χαράξεις, ελικοειδή μονοπάτια, χώρους ανάπαυλας κα ιαναψυχής σε ελεύθερους σχηματισμούς, φέρνει κατοίκους και επισκέπτες σε πεαφή με το φυσικό τοπίο. Στις διαμορφώσεις εφαρμόζονται φυσικά πτερώματα, ξύλο, τούβλο, βότσαλο, εμφανές σκυρόδεμα.

Οι φυτεύσεις γίνονται με επιλογή αυτοφυών ειδών. Τα δώματα μονάδων μέσα στο έδαφος θα φυτευθούν.

Συντελεστες

Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.