Μονιμη κατοικια 080203

RKITEKTS - Δασκαλάκης Επαμεινώνδας και Συνεργάτες

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Συνολική Επιφάνεια
5740m2
Επιφάνεια Οικοπέδου
220m2
Διεύθυνση Έργου
Τζίκηδες, Αίγινα

Περιγραφη

Η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερης ομορφιάς και τοπογραφίας, με έντονο ανάγλυφο και ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα. Βασική συνθετική αρχή ήταν η ένταξή της στο τοπίο παράλληλα με τις ισοϋψείς του λόφου. Αναπτύσσεται σε γραμμική διάταξη, κυρίως σε ένα επίπεδο, εξασφαλίζοντας θέα προς τη θάλασσα από όλους τους ισόγειους χώρους της. Στο μέσον της, κάθετα προς τον διαμήκη άξονά της, τοποθετούνται οι κοινόχρηστες λειτουργίες. Η συνεχής ροή του κτηριακού όγκου διακόπτεται από ένα αίθριο χώρο καθιστικού και φαγητού ως εκτόνωση της κουζίνας. Στο υπόγειο επίπεδο του κτίσματος προβλέπονται βοηθητικοί χώροι.

Η ενεργειακή αυτονομία του κτηρίου αποτέλεσε εξαρχής κατευθυντήριο άξονα του σχεδιασμού του. Κύρια ζητούμενα ήταν η προστασία από τον ήλιο εξαιτίας του νοτιοδυτικού προσανατολισμού, η δυνατότητα διαμπερούς φυσικού αερισμού και δροσισμού όλων των χώρων του και η επαρκής μόνωσή του. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σχεδιάστηκαν πρόβολοι επαρκείς για τον έλεγχο του έντονου νότιου ηλιακού φωτός, αλλά και κινητές περσίδες για την αντιμετώπιση του

άμεσου απογευματινού δυτικού ήλιου. Η γραμμικότητα της κατασκευής επιτρέπει τον φυσικό αερισμό μέσω της διαμπερότητας των χώρων. Εναλλακτικά, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, δημιουργούνται φεγγίτες οροφής. Είναι αυτονόητη η ειδική μέριμνα στην πλήρη μόνωση των τοίχων πλήρωσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας. Η προτεινόμενη φύτευση του δώματος θα καταστήσει αποτελεσματικότερη τη μόνωση της κατοικίας, ενσωματώνοντας το δώμα ομαλά στο πέριξ φυσικό τοπίο. Η εφαρμογή φωτοβολταϊκών στοιχείων και η ενσωμάτωση αιολικών συστημάτων στο δώμα του κτηρίου, σε συνδυασμό με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας, αποδίδουν τελικά μια σύγχρονη κατοικία με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Συντελεστες

Αρχιτέκτων
Rkitekts Επαμεινώνδας Δασκαλάκης και Συνεργάτες
Υπεύθυνος μελέτης
Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων
Βιοκλιματική μελέτη
Αρχιτεκτονική τοπίου
Σύμβουλος μηχανολογικών
Σύμβουλος ηλεκτρολογικών
Μελέτη φωτισμού
Τρισδιάστατες απεικονίσεις
Επόμενο Έργο
low res

Parkway Iconic Bridge

Γιάννης Δουρίδας, Ιάσων Σπηλιοτάκος
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.