Βρεφονηπιακος Σταθμος στα Χανια

Δημήτρης Γρηγοριάδης, Μαρία-Πόπη Γιαννικάκη

Πληροφορίες

Κατηγορία
Εκπαίδευση
Χρόνος Μελέτης
2018–2019
Χρόνος Αποπεράτωσης
2019
Συνολική Επιφάνεια
240m2
Επιφάνεια Οικοπέδου
510m2
Διεύθυνση Έργου
Χανιά, Κρήτη

Περιγραφη

Η κεντρική ιδέα, στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός του βρεφονηπιακού σταθμού, είναι η αρχετυπική μορφή της κατοικίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στις παιδικές ζωγραφιές.

Η μετάβαση από τον δημόσιο χώρο στο εσωτερικό του κτηρίου γίνεται μέσω περιφραγμένου για την ασφάλεια των παιδιών προκηπίου, που λειτουργεί ως ενδιάμεσος χώρος. Τόσο η υποδοχή όσο και οι αίθουσες απασχόλησης του σταθμού στεγάζονται σε χρωματιστές, εν σειρά τοποθετημένες μονάδες, με κεκλιμένες ανισοσκελείς στέγες, η κλίμακα των οποίων καθιστά το κτήριο οικείο στα παιδιά. Οι συνέχειες των εν λόγω επιφανειών, προβάλλουν εξωτερικά ως ημιυπαίθριοι χώροι, ικανοί να ορίσουν σχήματα υποδοχής, ενώ τα μεγάλα υαλοστάσια που προσαρμόζονται στη γεωμετρία τους επιτρέπουν την είσοδο ομοιόμορφου φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό των αιθουσών. Η διάταξη των κεκλιμένων επιφανειών σε συνδυασμό με τα ορθοκανονικά σχήματα των χώρων βοηθητικής χρήσης καθορίζουν την τελική γεωμετρία του κτηρίου.

Η οργάνωση στο εσωτερικό του βρεφονηπιακού σταθμού γίνεται σε τρεις ζώνες. Η πρώτη περιλαμβάνει τον χώρο υποδοχής και το γραφείο διοίκησης, η δεύτερη τους υγρούς χώρους και τη ζώνη ύπνου που λόγω της συσχέτισής της με όμορο κτήριο διαθέτει κατάλληλες συνθήκες για ξεκούραση, και η τρίτη τις αίθουσες απασχόλησης, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση επαφή με την αυλή. Εκεί συναντώνται χώροι κατάλληλοι τόσο για ομαδικές δραστηριότητες και συνάθροιση όσο και άλλοι ικανοί να συγκεντρώσουν μικρότερες ομάδες παιδιών. Η σύνδεση των ζωνών στο εσωτερικό του κτηρίου πραγματοποιείται μέσω επιμήκους χώρου, πλάτους 2m, ο οποίος παραλαμβάνει τις λειτουργικές κινήσεις του σταθμού και ευνοεί τις σύντομες συναντήσεις.

Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.