Πολυκατοικια επι της οδου Χευδεν

Δημήτρης Πικιώνης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Πολυκατοικίες
Χρόνος Αποπεράτωσης
1936
Διεύθυνση Έργου
Χέυδεν, Αθήνα

Συντελεστες

Αρχιτέκτων

Παραπομπες

Βιβλιογραφία
  • 'Δημήτρης Πικιώνης 1887-1968', Μουσείο Μπενάκη, 2010.
Επόμενο Έργο
low res
2012

Κατοικια στο Συκαμινο

tense architecture network - Τ. Ανδριανόπουλος, Κ. Μαύρ[...]
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.