Κατοικια στο Μαρκοπουλο

Βασίλης Γιαννάκης, Δημήτρης Φατούρος

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Αποπεράτωσης
1955
Διεύθυνση Έργου
Μαρκόπουλο

Περιγραφη

Μια «έμμεση», περίκλειστη αυλή διαρθρώνει την πρόταση. Στην είσοδο, τα κύρια γεωμετρικά στοιχεία είναι μια ερμηνεία εικαστικών στοιχείων με ιστορικό υπόβαθρο που διαμορφώνουν μια κατεύθυνση που τείνει προς ό,τι είκοσι χρόνια αργότερα ονομάστηκε «μεταμοντέρνα» αρχιτεκτονική.

Συντελεστες

Παραπομπες

Βιβλιογραφία
  • Παπαδόπουλος Λόης, Τσιτιρίδου Σοφία (επιμ.), 'Δημήτρης Α. Φατούρος',  ΔΟΜΕΣ εκδόσεις, Αθήνα 2009, σσ. 198-199.
Επόμενο Έργο
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΩΣ 03/10
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο, με την ειδική προσφορά έως τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής της διάλεξης των Barozzi Veiga. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές.