Δυο διωροφες κατοικιες στην Π. Πεντελη

Δημήτρης Ησαΐας, Τάσης Παπαϊωάννου

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Μελέτης
2001
Χρόνος Αποπεράτωσης
2007
Συνολική Επιφάνεια
865m2
Επιφάνεια Οικοπέδου
1009m2
Διεύθυνση Έργου
Φειδίου 12, Πεντέλη

Περιγραφη

Οι δύο κατοικίες στην Παλαιά Πεντέλη τοποθετούνται στα άκρα του επιμήκους οικοπέδου δημιουργώντας έναν κεντρικό υπαίθριο χώρο, μια εσωτερική κεντρική αυλή, τον βασικό υπαίθριο χώρο του συγκροτήματος. Τα δύο μορφής  “L” στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (τοιχείο ορόφου - πλάκα οροφής ισογείου) στρέφονται το ένα προς το άλλο αγκαλιάζοντας και οργανώνοντας τα δύο σπίτια. Ένα κάθετο στο δρόμο τοιχείο διαπερνά το συγκρότημα, ενοποιεί τις κατοικίες μέσω της υπαίθριας κίνησης και οργανώνει τις ζώνες λειτουργιών του ισογείου (προετοιμασία φαγητού, καθιστικό, κινήσεις). Οι διαμπερείς χώροι διημέρευσης στο επίπεδο της αυλής δίνουν την αίσθηση στεγασμένου υπαίθριου χώρου που εκτείνεται από το όριο του δρόμου μέχρι την πίσω πλευρά του οικοπέδου. Οι ελαφριές μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές της ανωδομής οργανώνουν τους προσωπικούς και εσωστρεφείς χώρους των κατοικιών που βρίσκονται στον όροφο και στο πατάρι.

Παραπομπες

Εκθέσεις
  • «Η κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο αιώνα» που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο του 2009 στο Νέο Κτήριο του Μουσείου Μπενάκη. Η έκθεση μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Τελλόγλειο, τον Ιούλιο 2009.
  • «Δημήτρης Ησαΐας - Τάσης Παπαϊωάννου, 30 χρόνια αρχιτεκτονικής δημιουργίας» που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και το Μουσείο Μπενάκη τον Φεβρουάριο - Μάρτιο 2011 στο Κτήριο Οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη.
Δημοσιεύσεις
  • ΚΤΙΡΙΟ, ‘Αστικές Μονοκατοικίες 2 - Σύγχρονη Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα’, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 140-147.
  • COMPASSES, issue 5, 2009, σσ. 92- 97     
  • Η Κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο αιώνα - Κατάλογος Έκθεσης, 2009, Ε.Ι. Α., σ. 53.
  • Θέματα χώρου + Τεχνών, τ. 41, 2010, σσ. 94-99.
  • ΔΟΜΕΣ 0410, ‘Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, Τόμος Α’, τ. 89, 2010, σσ. 176-177.
  • Δημήτρης Ησαΐας - Τάσης Παπαϊωάννου: Αρχιτεκτονική 1980- 2010 (επιμ. Αντρέας Γιακουμακάτος), εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 2011, σσ. 94-101.
Αναφορές
  • Μάντζου Π., “Architecture of the In-Between”, COMPASSES, 005/2009, σσ. 92-97.
Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.