Βρεφονηπιακος σταθμος στο Αργοστολι

Σπύρος Ρογκάν

Πληροφορίες

Κατηγορία
Εκπαίδευση
Χρόνος Μελέτης
2006-2008
Χρόνος Αποπεράτωσης
2010
Συνολική Επιφάνεια
710m2
Επιφάνεια Οικοπέδου
510m2
Κόστος
2700000€
Διεύθυνση Έργου
Αργοστόλι, Κεφαλλονιά

Περιγραφη

Η δυναμικότητα του βρεφονηπιακού σταθμού είναι 60 παιδιών στα οποία εντάσσονται 8 βρέφη, 16 νήπια 1,5 – 3,5 ετών και 36 νήπια 3,5 – 5,5 ετών. Ο σταθμός αυτός συγκροτείται από λειτουργική άποψη από τρεις ομάδες χώρων:

α. χώρους αποδοχής-διοίκησης

β. Χώρους παιδιών

γ. Χώρους γενικών υπηρεσιών που υποβοηθούν την καλή λειτουργία του Βρεφονηπιακού σταθμού από τεχνικής πλευράς.

Κεντρική συνθετική προσέγγιση ήταν η κατασκευή ενός κτηρίου που να συγκροτείται από ορισμένους απλούς όγκους που να οριοθετούν με σαφήνεια το μέτωπο – όριο του κτηρίου στον κυκλοφοριακό ιστό της περιφέρειας του Αργοστολίου αλλά και να διαμορφώνουν μια διαλεκτική σχέση με τους υπαίθριους αστικούς χώρους και τα δομημένα μέτωπα της παρακείμενης πλατείας. Ειδικότερα το κτήριο συγκροτείται από τρεις βασικούς όγκους που είναι:

α. Ένας ορθογωνικός διώροφος όγκος στην Β.Α. πλευρά με επίπεδο δώμα

β. Ένας ορθογωνικός διώροφος όγκος στη Β.Δ. πλευρά που καλύπτεται με δίκλινη στέγη και

γ. Ένας διώροφος όγκος – 'πύργος' με τετραγωνική κάτοψη που καλύπτεται με τετράκλινη στέγη.

Οι όγκοι αυτοί συντίθενται σε σχήμα Π με τέτοιο τρόπο ώστε να οριοθετούν μεταξύ τους τον υπαίθριο χώρο – αυλή του Βρεφονηπιακού Σταθμού η οποία αποτελεί το βασικό ενοποιητικό στοιχείο της σύνθεσης και βρίσκεται σε άμεση συνέχεια με την παρακείμενη πλατεία. Στην παραπάνω σύνθεση προστίθεται και το στερεό που περιλαμβάνει ένα από τα δύο κλιμακοστάσια του κτηρίου που καταλήγει σε δώμα κατάλληλο για τον ηλιασμό των βρεφών.

Επιδιώχθηκε οι αναλογίες των όγκων, η κλίμακα τους αλλά και σχέσεις πλήρων και κενών στα ανοίγματα να είναι τέτοια ώστε το συγκρότημα αυτό να εντάσσεται αρμονικά στην περιοχή αλλά και στον υπάρχοντα περιβάλλοντα δομημένο ιστό αλλά και να είναι ελκυστικό για τα παιδιά και να ανταποκρίνεται στην κλίμακα τους.

Συντελεστες

Παραπομπες

Links
  • vimeo.com Ημερίδα ΔΟΜΕΣ INDEX 2013
Επόμενο Έργο
low res
1973

Κατοικια στον Οξυλιθο

Εργαστήριο 66 - Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.