Αρσακειο Πατρων

Δημήτρης Ησαΐας, Τάσης Παπαϊωάννου

Πληροφορίες

Κατηγορία
Εκπαίδευση
Χρόνος Μελέτης
2001-2002
Χρόνος Αποπεράτωσης
2004
Συνολική Επιφάνεια
12600m2
Επιφάνεια Οικοπέδου
42000m2
Διεύθυνση Έργου
Πλατάνι, Ρίο

Περιγραφη

Το Αρσάκειο Πατρών έχει ανεγερθεί σε έκταση 42 στρεμμάτων στην περιοχή Πλατάνι του Δήμου Ρίου. Το κτηριολογικό πρόγραμμα του συγκροτήματος προέβλεπε την ανέγερση νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, θεάτρου, βιβλιοθήκης, κλειστού γυμναστηρίου καθώς και κτηρίου διοίκησης, τα οποία συνολικώς καταλαμβάνουν 12.600 m2. Το οικόπεδο του σχολικού συγκροτήματος είναι επικλινές με έντονες κλίσεις και ορίζεται στην ανατολική πλευρά από τον δρόμο, που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με την κοινότητα Πλατανίου, και στην νότια -νοτιοδυτική πλευρά από το ρέμα της Ξυλοκέρας. Το οικόπεδο έχει θέα προς τον Πατραϊκό Κόλπο, που βρίσκεται προς βορράν.

Η σύνθεση οργανώνεται σύμφωνα με σύστημα ορθοκανονικών αξόνων ακολουθώντας τη φυσική κλίση του εδάφους. Τα κτήρια προσαρμόζονται στο περιβάλλον και τοποθετούνται σε αρμονική σχέση με όλο το τοπίο. Τα στοιχεία της σύνθεσης αποτελούν ένα ιεραρχημένο κλειστό οργανισμό, εικόνα που ενισχύεται από το πλέγμα των πεζοδρόμων, που αναπτύσσονται εσωτερικά του περιμετρικού δακτυλίου του δρόμου των αυτοκινήτων. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η πλατεία, η ‘καρδιά’ του συνόλου, που έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα και οριοθετείται από τις περισσότερο δημόσιες λειτουργίες, δηλαδή το θέατρο, τη βιβλιοθήκη, αλλά και το μικρό κτήριο της διοίκησης.

Το κάθε σχολείο έχει τη δική του δομή και διαφορετική τυπολογική οργάνωση, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων ηλικιών των μαθητών και να διατηρεί την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Η επανάληψη ορισμένων στοιχείων των κτηριακών όγκων, όπως της μονάδας της αίθουσας διδασκαλίας, τόσο σε οριζόντιο, όσο και σε κατακόρυφο επίπεδο, δημιουργεί ένα αναγνώσιμο μέγεθος της σύνθεσης, που συνδέει το ένα κτήριο με το άλλο. Η δημιουργία ενότητας ύφους κρίθηκε αναγκαία και λόγω της σχέσης του οικοπέδου με τον δρόμο, που επιτρέπει την απρόσκοπτη θέαση του συνόλου του συγκροτήματος.

Το νηπιαγωγείο βρίσκεται στη νότια πλευρά του οικοπέδου και έχει απόλυτη αυτονομία από τις υπόλοιπες ενότητες. Η οργάνωσή του σε ένα επίπεδο γύρω από την εσωτερική αυλή, που χρησιμοποιείται για τα διαλείμματα, κρίθηκε αναγκαία λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών.

Το δημοτικό είναι και αυτό εσωστρεφές και οργανωμένο γύρω από ένα αίθριο. Οι αίθουσες των μικρότερων τάξεων έχουν η καθεμιά ‘ιδιωτικό’ υπαίθριο χώρο προς τις εξωτερικές πλευρές του κτηρίου. Οι κινήσεις βρίσκονται περιμετρικά του αιθρίου.

Το γυμνάσιο και το λύκειο οργανώνονται γύρω από κεντρικό χώρο, που καλύπτεται με δικλινή μεταλλική κατασκευή. Ο κεντρικός αυτός χώρος χρησιμοποιείται για την πρωινή συγκέντρωση των μαθητών.

Τα εργαστήρια οργανώνονται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των δύο σχολείων και χρησιμοποιούνται τόσο από τους μαθητές του γυμνασίου, όσο και από αυτούς του λυκείου.

Παραπομπες

Δημοσιεύσεις
  • ΔΟΜΕΣ 0507, Σχολεία, τ.58, Μάιος 2007, σσ. 68-75.
Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.