Μαρια Παπαφιγκου

Εργα4

low res
Κατοικιες

X House

low res
Κατοικιες

Ηill house

low res
Κατοικιες

OLIV

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.