Dimitris Dimitris Grigoriadis, Maria-Popi Giannikaki