Διευθυνση Προγραμματισμου, Μελετων και Εκτελεσης Εργων, Τμημα Εκτελεσης Εργων Α.Π.Θ.