Διακοπες στον δικτυακο κοσμο

Antonas Office

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Διεύθυνση Έργου
Σκροπονέρια

Περιγραφη

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η πρόταση οδηγείται σε κάποια συνειδητή ρηξικέλευθη διαχείριση του σπάνιου οικοπέδου προκειμένου να δώσει λύσεις σε νέα αρχιτεκτονικά προβλήματα, να αφήσει τον υπαίθριο χώρο κατά το δυνατόν ελεύθερο και να διατυπώσει με κτίσματα κάποιον λόγο για το μέλλον της εξοχικής κατοικίας.

Για τον λόγο αυτό, πριν δοθούν κάποιες αναγκαίες διευκρινήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές του προτεινόμενου συνόλου, θα γίνει παρουσίαση της προσέγγισης: μια σύντομη αναφορά στις νέες συνθήκες όπου εντάσσεται σήμερα η εξοχική κατοικία και κάποια διατύπωση ιδεών για τη μεταβολή του τοπίου σήμερα. Στη συνέχεια θα χρεαιστεί επίσης να αναπτυχθούν λίγες σκέψεις για την ειδική θέση του οικοπέδου και να γραφτούν λίγα λόγια για τη μεταφορά ποιοτήτων του εσωτερικού χώρου στον εξωτερικό.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΥΠΑΙΘΡΟ

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αστικές επεμβάσεις σήμερα καθιστούν προβληματικό τον διαχωρισμό πόλης - υπαίθρου. Πέρασαν χρόνια από την διατύπωση των ιδεών του Κωνσταντίνου Δοξιάδη περί Οικουμενόπολης κι ωστόσο σήμερα μπορούμε να δούμε υλοποιημένη στο περιβάλλον κάτι που θυμίζει "πραγματικότητα" των τότε αναλύσεών του. Κατά μήκος ευρέων οδών ο αστικός ιστός διαχέεται προς τον χώρο που έμενε κάποτε εκτός της πόλης. Επί πλέον η σύγχρονη συνθήκη της δικτυακής επικοινωνίας και η ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς μέσα στο δίκτυο έχουν αλλάξει ό,τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα "απόσταση".

Η σημερινή εξοχική κατοικία μπορεί να παρέχδι στον άνθρωπο που ζει σε αυτήν όχι απλώς μια παύση από τον χρόνο εργασίας του αλλά ίσως κυρίαρχα στο μέλλον την εύκολη προσομείωση του χώρου εργασίας του. Το δίκτυο του τηλεφώνου και του ρεύματος εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για την αποκατάσταση της προσομείωσης αυτής. Ένας συνδεδεμένος στο δίκτυο υπολογιστής αρκεί για να υποκαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις τον προσωπικό χώρο του ανθρώπου. Η εξάρτυση του σύγχρονου ανθρώπου το καλοκαίρι δε συνδέεται τόσο με την εξεύρεση λύσεων για την κατανάλωση ελεύθερου χρόνου. Αντίθετα η ποιότητα των κενών ανάμεσα σε διάρκειες εργασίας, η ποιότητα των διαλειμμάτων στην εργασία είναι που θα καθορίζουν την επιλογή εκείνου ή του άλλου τόπου.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΟΣΜΟ

Ο εσωτερικός χώρος που είναι απαραίτητος για τον ύπνο χρειάζεται όλο και λιγότερο ως κλειστός χώρος: κι ακόμα το λουτρό, το μαγείρεμα, η συνάντηση με τον άλλο αποτελούν τις κεντρικές δραστηριότητες σε διαλείμματα από την εργασία ή από την δικτυακή διασκέδαση• έτσι, αυτές οι λειτουργίες αποτελούν το κύριο πεδίο κατασκευής του χρόνου της εξοχικής κατοικίας. Η έξοδος από τον δικτυακό κόσμο είναι έξοδος από τον κόσμο της εργασίας και από τον ψηφιακό κόσμο της διασκέδασης. Κι ακόμα: κάποια υπαίθρια κατοίκηση φαίνεται να μπορεί να προετοιμαστεί ειδικά ως έξοδος από τον δικτυακό κόσμο. Η έννοια των διακοπών θα ορίζεται τότε περισσότερο ως διακοπή του χρόνου μπροστά σε οθόνες ή ως σκηνοθεσία προβολών σε ειδικές συνθήκες (π.χ. υπαίθριες νυκτερινές προβολές).

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Εφόσον τιμώμενο στοιχείο της πρότασης είναι το σπάνιο ύπαιθρο και η παρουσία της θάλασσας, η πρόταση επικεντρώνεται περισσότερο στη διαχείριση του πολύτιμου πεδίου και δεν πριμοδοτεί την κατάτμηση κλειστών ιδιόκτητων πρισμάτων. Τίποτε δεν σχεδιάζεται για να είναι εσωστρεφές. Οργανώνονται μόνο ζώνες μεγαλύτερης ιδιωτικότητας και κλειστές περιοχές για τον ύπνο. Η θέση του οικοπέδου κοντά στην Αθήνα (και ως εκ τούτου σε κάθε ευρωπαϊκή μητρόπολη με αεροδρόμιο) δίδει την δυνατότητα στον χώρο να λειτουργεί ως τόπος εκτόνωσης από τον σφιχτό αστικό ιστό. Δύο ώρες από την Αθήνα δεν αναζητά κανείς ένα εξωτικό τόπο. Ο τόπος προσφέρεται ως βραχύ διάλειμμα. Λειτουργεί ως αστική αναπνοή και μπορεί να χρησιμεύει για μεγαλύτερα διαλείμματα εργασίας ή ως τόπος ξεκούρασης.

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 Το οικόπεδο υφίσταται κάποαι ιδιαίτερη τοπιακή διαχείριση. Αυτή χαρακτηρίζεται από τέτοια οργάνωση του αναγλύφου του που προκρίνει κάποια λογική εσωτερικου χώρου στον εξωτερικό. Στόχος της κατασκευής είναι η ποιότητάς της να παρακολουθεί αυτή την απόφαση. 

Ο σχεδιασμός της οριστικής μελέτης θα απαιτεί λεπτομέρεια και ακρίβεια σχεδιασμού αντίστοιχη με εκείνη του βιομηχανικού design για την εξασφάλιση της εύκολης λειτουργίας ενός υπαίθριου σπιτιού και για την καλή προφύλαξη της προσεκτικά εκτιθέμενης ηλεκτρικής οικοσυσκευής. 

Ο πρώτος τύπος κατοικίας περιλαμβάνει έναν πυρήνα που αποτελείται από ένα στεγασμένο κρεβάτι. Το κρεβάτι είναι και χειριστήριο υπολογιστή. Ένα πληκτρολόγιο βρίσκεται συνδεδεμένο με σταθερή μονάδα που προβάλει την εικόνα της στους απέναντι τοίχους της εισόδου και της κουζίνας.

Η οροφή πάνω από το διάδρομο που χωρίζει την κουζίνα από το δωμάτιο μπορεί να ανοίγει όταν νυκτώνει ή όταν δεν χρειάζεται η τεχνητή συσκότηση για τις προβολές από το κρεβάτι.

Ο δεύτερος τύπος κατοικίας οργανώνεται υπαίθρια. Οι μεγάλες διαχωριστικές επιφάνειες χρησιμεύουν ως επιφάνειες για νυκτερινές προβολές από ειδικούς προβολείς που βρίσκονται μόνιμα τοποθετημένοι ανάμεσα στους χώρους των κουζινών και στις ιδιόμορφες αυτές οθόνες. Ταυτόχρονα, πάλι στους χώρους των κρεβατιών υπάρχει τρόπος για χρήση πληκτρολογίων που δίδουν εντολές σε σταθερές μονάδες υπολογιστών συνδεδεμένων με το δίκτυο.

Οι κατασκευές είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι επί μέρους εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτελούν θέμα ειδικής σχεδίασης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Είναι απαραίτητη η προστασία του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των δικτύων από την υγρασία. Η προτεινόμενη διαχείρηση του χώρου προβλέπει ειδικές διαφυγές για όμβρια ύδατα ενώ μπορεί να προστεθούν κομμάτια.

Κάποια οικολογικής καταγωγής διαχείρηση του χώρου ζητά τη διαβίωση με ταυτόχρονες πολύ υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες δικτύων και ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε πέντε παράλληλες ζώνες με μικρή αναδιάταξη των οικοδομικών τετραγώνων 21, 22.

Η χάραξη των δρόμων γίνεται για διπλή κυκλοφορία στους δρόμους που περιβάλλουν το συγκρότημα 9περιφερειακή που ορίζεται κατά σειράν από εξωτερικά όρια των οικοδομικών τετραγώνων 42, 22, 21, 22, 23) άνετη μονόδρομη κυκλοφορία στους εσωτερικούς δρόμους που ορίζουν όρια οικοδομικών τετραγώνων, για μονή κυκλοφορία στους εσωτερικούς δρόμους ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα (42, 23), (23, 22), (22, 21) ενώ το 23ο οικοδομικό τετράγωνο διχοτεομείται εσωτερικά για καλύτερη κυκλοφορία. 

Οι μικροί δρόμοι που χρησιμεύουν για την πρόσβαση στις κατοικίες αποφασίστηκε να είναι στενοί μονόδρομοι με μεγάλη κλίση (προδιαγραφών κυκλοφορίας πάρκιγκ) για την οικονομία του υπαίθριου χώρου. Για τη στάθμευση προβλέπεται ειδικός υπόγειος χώρος στο οικοδομικό τετράγωνο 22 κάτω από τις εγκαταστάσεις πισίνας. Από την ίδια αποφασιστική εκσκαφή προκύπτει χώρος για γυμναστήριο και για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις της πισίνας.

Η διευθέτηση του χώρου περιλαμβάνει προσεκτικά χωματουργικά έργα προκειμένου να οργανωθεί το επιθυμητό ανάγλυφο αποτέλεσμα στο τοπίο.

Κάποιος διπλός χρόνος καθορίζει την παρέμβαση ως προς τις οικοδομικές εργασίες: δύο διαφορετικές διάρκειες ρυθμίζουν την παρέμβαση. Στον πρώτο χρόνο προσφέρεται η προτεινόμενη διάταξη που αφήνει ελέυθερο πολύ μεγάλο υπόλοιπο συντελεστή δόμησης. Σε δεύτερο, κάθε αγοραστής θα έχει δικαίωμα δικαίωμα να προχωρήσει σε επί πλέον οικοδόμηση για προεπιλεγμένα τμήματα των κατοικιών.

Παρά ταύτα ολόκληρος ο εξοπλισμός των κτισμάτων είναι φτιαγμένος για να μπορεί να λειτουργεί υπαίθρια. Αυτή η πρώτη φάση του συγκροτήματος αποτυπώνεται στην πρώτη αυτή παραδοθείσα φάση. Οι κατοικίες αναμένουν έτσι ενδεχόμενες επεκτάσεις (που θα προκύψουν ελεγχόμενα από τις επιθυμίες του εκάστοτε κατοίκου) αλλά προσφέρουν επίσης πλήρεις υπηρεσίες ενώ παραμένουν ουσιαστικά υπαίθριες. Η κύρια προσφερόμενη χωρική ποιότητα έχει σχέση με την ποιότητα του ίδιου τόπου ενώ η κατασκευή θα επικεντρωθεί στην ποιότητα των προσφερόμενων δικτύων. Η όψη προς βοράν έτσι ταυτίζεται χαρακτηριστικά με την γραμμή τομής του εδάφους καθώς κανένας από τους κτισμένους όγκους του συγκροτήματος δεν ξεπερνά το όριό της αφού αποτελεί σύνθετη επιλογή η εργασία με τη διαμόρφωση του εδάφους.

Έτσι η προσπάθεια σεβασμού του εδάφους δε μένει απλή παρακολούθησή του αλλά γίνεται προσπάθεια για πλαστική του εκμετάλλευση. Δημιουργούνται οι πορδιαγραφές για την περεταίρω κτίση του οικοπέδου ώστε, ενώ θα γίνονται οι εκάστοτε επεκτάσεις το συνολικό αποτέλεσμα να είναι εξ αρχής χαραγμένο και κάθε δυνατή εκδοχή του συνόλου ελεγχόμενη εκ των προτέρων.

Στον πρώτο τύπο κατοικίας όπως φάινεται από τις κατόψεις, ο προβλεπόμενος χώρος επέκτασης βρίσκεται πάνω από τον χώρο του εκάστοτε ιδιωτικού πάρκιγκ με δυνατότητα εισόδου από εκεί. Οι χώροι αφήνονται εντελώς αδιαμόρφωτοι και ελεύθεροι. Είναι σκοτεινοί με μικρές διατρήσεις για σημειακές παρατηρήσεις του τοπίου, χωρίς κανονικά ανοίγματα, πέραν των τυφλών ανοιγμάτων που είναι απαραίτητα για εξαερισμό. Είναι τόποι απόσυρσης ή εργασίας όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν επιτρέπουν τη χρήση υπολογιστή. Στον δεύτερο τύπο κατοικίας ενίοτε κατασκευάζονται πίσω σκοτεινοί κλειστοί χώροι που χρησιμοποιούνται κατ' αντίστοιχο τρόπο.

Κάποιος ειδικός μπορεί να αφορά και την επέκταση κλειστών χώρων στους εξώστες με ανεξάρτητη πρόσβαση. Το πεδίο του έργου προσφέρεται έτσι ως έκταση κατοίκησης και ως πεδίο ελεγχόμενων επεκτάσεων. Ταυτόχρονα οι προσφερόμενες διαμορφώσεις παρέχουν απόλυτη επάρκεια για κάποια απαιτητική, στο επίπεδο των εγκαταστάσεων, κατοίκηση.

Προτείνεται επίσης το λιμενικό έργο που οργανώνει κάποια μαρίνα μπρος στο οικόπεδο. Στην απόληξή του -μέσα στη θάλασσα- βρίσκεται ο χώρος για το γήπεδο του τένις.

Συντελεστες

Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.