The Orfium Project

ελSTUDIO

Πληροφορίες

Κατηγορία
Γραφεία
Χρόνος Μελέτης
2020
Χρόνος Αποπεράτωσης
2020
Κόστος
90.000 €
Διεύθυνση Έργου
Αθήνα

Περιγραφη

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση των γραφείων της εταιρείας Orfium στην Αθήνα, μιας πολυεθνικής εταιρείας που ασχολείται με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων στον χώρο της μουσικής.

Στόχος μας ήταν να σχεδιαστεί ένας χώρος φιλικός, ευχάριστος και λειτουργικός για τους εργαζομένους της, που θα ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ τους και θα προτρέπει στην ομαδικότητα και τη συνεργασία, με δεδομένο ότι το κέλυφος και τα βασικά στοιχεία του κτηρίου έπρεπε να παραμείνουν αμετάβλητα. Κατά συνέπεια, οι επεμβάσεις μας περιορίστηκαν στην εσωτερική διαρρύθμιση και την επίπλωση των χώρων, δημιουργώντας μια κατάσταση “πλωτή” μέσα σε ένα αυστηρό περίγραμμα.

Η δομή και ο τρόπος οργάνωσης της εταιρείας μεταφράστηκαν σε χώρο με σχεδιασμό γραφείων ανοικτής διάταξης (open plan), που εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τις πηγές φυσικού φωτισμού και αερισμού του κελύφους. Νησίδες που φιλοξενούν μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες εργασίας κατανέμονται ρυθμικά στον χώρο, με σεβασμό στη μορφή και τις χαράξεις του.

Η συνεργασία και η επικοινωνία προωθούνται μέσω των πολλαπλών μικρών ή μεγαλύτερων αιθουσών συνεδριάσεων και, κυρίως, μέσω του χώρου του αμφιθεάτρου. Στον χώρο αυτό, ο οποίος περιλαμβάνει, εκτός από το αμφιθέατρο, έναν οργανωμένο χώρο φαγητού, μια κοινόχρηστη βιβλιοθήκη και ένα τραπέζι ping-pong, μπορεί κανείς να έρθει σε ουσιαστική επαφή με τους συνεργάτες του. Για να επιτύχουμε αυτό, δανειστήκαμε τη δυναμική του σχεδιασμού μιας πλατείας. Κυρίαρχο στοιχείο της “πλατείας” αυτής είναι το αμφιθέατρο που λειτουργεί ως χώρος χαλάρωσης και παιχνιδιού. Δίπλα, μακρείς πάγκοι φαγητού καλούν τους εργαζόμενους να φάνε μαζί, ενθαρρύνοντας τη γνωριμία και τον διάλογο μεταξύ τους.

Τα γραφεία αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα. Υπάρχει μια σταδιακή μετάβαση καθώς ανεβαίνουμε από τις πιο εξωστρεφείς χρήσεις της εταιρείας προς αυτές που απευθύνονται αποκλειστικά στους εργαζομένους της. Στο μεσαίο επίπεδο συναντάμε την αίθουσα υποδοχής και αναμονής κοινού, απ’ όπου ο επισκέπτης οδηγείται στους άλλους ορόφους. Το τελευταίο επίπεδο είναι αποκλειστικά γραφειακός χώρος.

Η χρωματική παλέτα λειτουργεί ως σήμανση διαφορετικών ποιοτήτων. Το πράσινο χρώμα χρησιμοποιείται κυρίως στους γραφειακούς χώρους και το πορτοκαλί εκεί όπου προτρέπεται η αλληλεπίδραση και η συνδιαλλαγή. Ο χρωματικός αυτός κώδικας βοηθά στη γρήγορη προσαρμογή των εργαζομένων, καθώς πρόκειται για μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με συνεχείς διαφοροποιήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της

Συντελεστες

Αρχιτεκτονικό γραφείο
Υπεύθυνη μελέτης
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Σχεδιασμός Επίπλωσης
Φωτογραφία
Ιδιοκτήτης
Επόμενο Έργο
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΩΣ 28/11
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο, με την ειδική προσφορά έως τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές.