Κεντρικο καταστημα Zeus & Dione

en-route-architecture-

Πληροφορίες

Κατηγορία
Εμπόριο
Χρόνος Μελέτης
2019
Χρόνος Αποπεράτωσης
2019
Επιφάνεια Οικοπέδου
27m2
Διεύθυνση Έργου
Αθήνα

Περιγραφη

Το κεντρικό κατάστημα Zeus & Dione, στην Αθήνα, είναι η μεταφορά της έννοιας της κίνησης και της ελαφρότητας των υφασμάτων σε αρχιτεκτονικό χώρο μέσω υλικών δόμησης. Η αρχιτεκτονική προσέγγιση όχι μόνο αντικατοπτρίζει τις αξίες της Zeus & Dione, αλλά συγχρόνως δημιουργεί ένα σκηνικό για την εναλλασσόμενη παρουσίαση των ρούχων και των λοιπών προϊόντων της. Το σκηνικό αυτό επιτυγχάνεται αφ’ ενός μέσω της χωρικής οργάνωσης (καμπύλος τοίχος) και αφ’ ετέρου μέσω της επεξεργασίας των υλικών (γυαλί, μάρμαρο και ξύλο). Η έμφαση στην ταλάντωση, τόσο ως κίνηση όσο και ως έλλειψη βαρύτητας, θέλει να δώσει ζωή στα υφάσματα. 

Μια απλή γεωμετρική παρέμβαση, ένα κατακόρυφο πέτασμα, οργανώνει τον χώρο. Ένας ημιδιάφανος καμπύλος τοίχος, σαν μεμβράνη, διαμορφώνει αμφίπλευρα τους χώρους με τυχαίες οπτικές φυγές μεταξύ τους.

Ο κυρίως χώρος του καταστήματος βρίσκεται στην κοίλη πλευρά, ενώ το δοκιμαστήριο και η βιτρίνα στην κυρτή. Οι υάλινοι σωλήνες, που αιωρούνται από την οροφή, επιτρέπουν ορατότητα ή ιδιωτικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες των χρήσεων και τη θέση του παρατηρητή. 

Η επεξεργασία κάθε κατακόρυφης επιφάνειας της επιτρέπει να πάλλεται. Οι τοίχοι είναι κυματιστοί, το υάλινο διαχωριστικό και η μαρμάρινη ταμπέλα είναι πτυχωτά, ενώ το μωσαϊκό δάπεδο μοιάζει με ψηφιδωτό. Τα στοιχεία αυτά ενσωματώνουν μια αίσθηση πλαστικότητας και αναφέρονται στις ποιότητες της ελληνικής αρχιτεκτονικής της αρχαιότητας. Ο έμμεσος φωτισμός και ο καθρέπτης στο βάθος στοχεύουν στη δημιουργία οπτικής ψευδαίσθησης διαμπερότητας, την αίσθηση πως ο χώρος είναι μια στοά, μια διαδρομή μέσα στην πόλη. 

Η γεωμετρία, η επεξεργασία των υλικών, η έλλειψη βαρύτητας και η οπτική ψευδαίσθηση προσπαθούν να συνθέσουν ένα χώρο ρέοντα.

Συντελεστες

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Κατασκευή
Σύμβουλος στατικών
Nafpliotis Glass (υάλινος τοίχος)
Μελέτη φωτισμού
Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.